ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BİRLİĞE ÇAĞRI GRUBU MERKEZ YÜRÜTME KURULU OLARAK;

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i makamında ziyaret ettik. Birliğe Çağrı Ekibi olarak, Anadolu’nun 26 Bölgesinde yapmış olduğumuz Meslektaşlarımızın taleplerini dinleme toplantılarımızın çıktılarını Genel Müdürlümüzle paylaştık.

En öncelikli talepler olarak;

1- Sayıları 8-10 Bin Civarında Olan İş Bekleyen Meslektaşlarımızın İstihdam Talebi;
Öncelikli olarak KPSS sınav sonuçlarına göre Kurumun ihtiyacı olan Mühendis açığının karşılanması talebimize, Genel Müdürümüz Maliye Bakanlığından 500 Mühendis kadrosu talep edildiğini ifade etmişlerdir.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı için Bölge Müdürlükleri aracılığıyla 2500 Mühendisin Hizmet alımı yoluyla istihdamı için ortaya konulan Genel Müdürlük iradesine Birliğe Çağrı olarak iş bekleyen Mühendislerimiz adına teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

2- Kurum Çalışanlarımızın Rotasyon Konusundaki Talepleri;
Çıkartılış gayesi itibarıyla Kuruma ve Kurum Çalışanlarına faydalı olacağı düşünülerek 2014 yılından beri uygulanan rotasyon uygulamasının, son 4 yıllık uygulama sonuçlarının yönetmeliğin çıkartılış gayesine tam hizmet etmediği Genel Müdürümüzle paylaşılmıştır. Rotasyon uygulamasının hem Kurumumuza hem de Kurum Çalışanlarımıza dönük olumsuzluklarının ortadan kaldırılması, verimliliği ve motivasyonu artırıcı tedbirlerin alınması için mevcut yönetmelikte değiştirilmesinin uygun olacağı hususlar Genel Müdürümüze arz edilmiştir. Genel Müdürümüzün bu konuda bir çalışmanın başlamış olduğunu ve önerilerimizin de bu çalışma çerçevesinde dikkate alınacağını ifade etmesi Meslektaşlarımız adına bizleri memnun etmiştir.

3- Kurumumuzda Memur Kadrosunda Çalışan Mühendislerin Ünvan Değişikliği Talebi;
Orman Genel Müdürlüğünde sayıları 150 civarında olan memur kadrosundaki mühendis meslektaşlarımızın diploma karşılığı kadrolarına atanabilmeleri için yapılması gereken ünvan değişikliği sınavının yapılması talebimiz Genel Müdürümüz tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu meslektaşlarımızın mühendis kadrolarına atanması, Kurumun KPSS ile alacağı mühendis sayılarını etkilemiyor olması ve kurum içerisinde tecrübeli olmaları nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü teknik idari yapısına çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

Yukarıda 3 madde halinde özetlediğimiz hususlar ile teşkilatımızın emeklileri, çalışanları, iş bekleyen meslek mensuplarının onlarca talebi Genel Müdürümüze yapmış olduğumuz bu ziyarette ifade edilmiştir.

Orman Mühendisleri Odası Birliğe Çağrı Grubu Merkez Yürütme Kurulu olarak, ziyaret talebimize olumlu cevap veren ve kendisinden talep etmiş olduğumuz hususlara yapıcı ve çözümleyici bakış açısı ile katkı veren Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here