ELİNİ SANDIĞIMDAN ÇEK!

0
627

Geçmiş yıllardaki Merkez Şube Seçimlerinin tamamı Odamız Genel Merkezi’nde gerçekleştirilirken, “2020 yılı Orman Mühendisleri Odası Merkez (Ankara) Şubesi Seçimleri”nin, Odamız Genel Merkezi dışında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir adrese taşınmasının hangi gerekçe ile yapıldığı meslek camiamıza izah edilmelidir.

Birçok odanın sahip olmadığı fiziksel koşullara sahip olan odamızın, tüm kesimlerce imrenilen kurumsal olanak ve kimliğine sığınmak yerine, neden Ankara Büyükşehir Belediyesi olanaklarına sığınılmaktadır. Büyük bir buluşma havasında geçen seçimlerin, çoğu zaman genç meslektaşlarımızın meslek odaları ile ilk tanışma yeri ve zamanı olduğu ortada iken, seçim sandığı geçmişte sığındıkları çatıdan neden kaçırılmaktadır.

Geçmişte seçimlerde yaptıkları bazı usulsüzlüklere (Vefat etmiş meslek mensuplarımızı seçmen listelerinde göstererek kendi lehlerinde delege sayılarına müdahale, farklı seçim bölgelerinden hukuk dışı üye taşıma ve nakiller vb gibi) ve etik dışı icraatlarına bir yenisini daha ekleyenler bilmeliler ki; “Zulümle abat olunmaz.”

Mevcut Merkez Şube Yönetiminin; Aldıkları bu kararlarından acilen vazgeçmelerini ve seçimleri geçmişte yapıldığı gibi ulaşımı kolay ve herkesçe bilinilirliği olan Oda Genel Merkezimizde yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Odamızın mevcut konumunun tüm meslek camiamız tarafından bilinilirliği ve kolay ulaşılabilir oluşu göz önüne alındığında, meslek mensuplarımızın demokratik haklarını kullanmaları bu tür girişimlerle zorlaştırılmaktadır.
Odamızın fiziki olanakları ve ulaşılabilirliği konularında tereddütleri olanlara soruyoruz; Neden geçmiş yıllarda Merkez Şube Seçimlerini Odamız Genel Merkezinde yapmışlardır? Bu seçimlerde yuvadan kaçma sebepleri nedendir?

Unutulmamalıdır ki;
Meslektaşlarımız tarafından, Merkez Şube Seçimlerinde bu tür manevralara tevessül edenlere, seçimleri kolaylaştırmak yerine seçimleri zorlaştırıcı hamle yapanlara karşı en net cevabın seçimlerde meslek mensuplarımızca verileceğine olan inancımız tamdır.
Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezini Yönetenler olarak odamızın her türlü imkânını Siz Değerli Meslektaşlarımıza adil ve şeffaf bir şekilde sunma mücadelemiz ortada iken, Ankara Merkez Şubeyi yönetenlerin, Seçimlere katılımı zorlaştıran bu anlayışın, Siz Değerli Meslektaşlarımızdan 12 Ocak 2020 tarihinde yapılacak Merkez Şube Seçimlerinde hak ettiği cevabı alacağına inancımız tamdır.

“Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız” anlayışına sahip, Ülkemize ve Aziz Milletimize hizmetkâr olan Birliğe Çağrı Çalışma Grubu olarak bizler, Siz Değerli Meslektaşlarımızı seviyor, hak edene hak ettiği cevabı vereceğinizi biliyor ve saygı duyuyoruz.
Sandığı meslektaşlarımızdan kaçırmanın, Mesleğe ve Meslektaşlarımıza hiç bir faydasının olmayacağı aşikârdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

[OMO BİRLİĞE ÇAGRI GRUBU ]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here