Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Birliğe Çağrı Grubu Platformu olarak TMMOB ve bünyesinde bulundurduğu Odalar tarafından (Orman Mühendisleri Odası hariç) 26 Nisan 2022 tarihinde gezi parkı davasında mahkeme kararları üzerine yapılan ortak basın açıklamasının tüm mühendisleri temsil etmediğini bildiriyoruz.

Ülke ekonomisine 1,4 milyar dolar zarar oluşturan, toplumsal barışta derin yaralar açan ve hain 15 Temmuz Darbe kalkışmasına kadar uzanan Gezi İhaneti; Takvim yaprakları 27 Mayıs 2013’ü gösterdiğinde Gezi Parkı’nda Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında 5 ağacın yer değiştirmesi için sökülmesi provoke edilerek başlatılmıştı. Gezi parkı olayları başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımı olarak demokratik bir eylem gibi başlasa da çok geçmeden, hak ve talepler barışçıl mahiyetinden uzaklaşarak şiddete, ayrımcılığa ve ceza kanunda suç olarak tanımlanan fiillere dönüşmüştü. Mekanlar adeta işgal edilmiş, gerek emniyet mensuplarına gerek özel mülkiyete tabi mallara, kamu mallarına verilen zararlar toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının hayatın olağan akışını sürekli olarak aksatacak şekilde kötüye kullanımına dönüşmüş, eylem iç ve dış finansörlerin eliyle ülke bekasına karşı bir eyleme dönüşerek terör örgütlerinin hükümete karşı kalkışma girişimine evrilmisti. Bu ülkenin aziz milleti ile ve bu milletin inancıyla, geçmişiyle kavgalı olan yerli ama milli olmayan provokatörlerin, siyasi rant elde etmek isteyen grupların da devreye girmesiyle dışarıdan aldıkları destekle kısa sürede tüm ülke geneline yayılarak halkın iradesini hedef almış, Türkiye yangın yerine çevrilmeye çalışılmıştı.

Gezi vandallığında 58 kamu binası, 68 mobese kamerası, 3 bin 337 iş yeri, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı, 44 ambulans, 14 parti binasının tahrip edildi, 697 güvenlik görevlisi yaralandı. “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı ile halkın evi, aracı, ekmek kapısı zarara uğratıldı, kaldırım taşları söküldü.

Bizler Birliğe Çağrı Grubu Platformu Mühendisleri olarak, Gezi olaylarında milletimizin birliğine, beraberliğine, istikbaline kastedenlerin, kamu mallarına zarar verenlerin, kirli oyunu tezgahlayanların-finanse edenlerin, bu oyundan nemalananların, hainlerin cenazelerini omuzlarında taşıyıp gözyaşı dökenlerin yargılanmalarını geçte olsa doğru bulduğumuzu ifade ediyoruz. Mahkeme kararlarının siyasi değil hukuki olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz.

Yine Birliğe Çağrı Grubu Platformu Mühendisleri olarak; terörden beslenen, emperyalistlere uşaklık eden, bu milletin kanını emen hadsizlere karşı elif gibi dik durmaya, kirli tuzaklarının, oyunlarının karşısında olmaya devam edeceğimizin, Aziz Milletimizi küresel darbecilerin eline bırakmayacağımızın, bu milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here