ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
“BİRLİĞE ÇAĞRI GRUBU BASIN BİLDİRİSİ”

Orman Mühendisleri Odamızı 14 Yıldır Yöneten Yönetim Kurulunun İtiraf Açıklamalarına Sorularımız;

Orman Mühendisleri Odası Resmi Yönetim Kurulu tarafından 28.12.2017 tarihinde saat 14:10’da Orman Mühendisleri Odası Web Sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “…meslektaşlarımızın elinde, çok güçlü ve istihdam ağırlıklı 5531 sayılı Meslek Yetki Yasamız olduğu ve idarece doğru kullanıldığı sürece 8-10 bin mühendisimize iş sağlana bilineceği hiç unutulmamalıdır.” denilmektedir.

MESLEK MENSUPLARIMIZ ve KAMUOYU ADINA, MEVCUT ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİCİLERİNE SORUYOR VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DÜRÜSTÇE BELGELERİ İLE CEVAP BEKLİYORUZ.

1- Mevcut Oda Yönetimi olarak sizlerin de yukarıda yaptığınız itiraf gibi açıklamanızda bahsettiğiniz gibi, 5531 sayılı Meslek Yasamız bütün alt yapısı ile 8-10 bin meslek mensubu mühendisimize iş imkânı sunarken; Mesleğimizin geleceği ve meslektaşlarımızın işsizlik sorununun çözümü adına 14 Yıldır NE YAPTINIZ?

2- Orman Mühendisleri Odası 14 yıldır sizin tarafınızdan yönetilmiyor mu? Eğer sizler yönetmiyorsanız hangi grup ya da kimler tarafından yönetiliyor?

3- Özellikle son Beş (5)Yılda kamuya ne kadar “Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” alınmasına katkınız olmuştur?

4- 14 Yıldır sizlerin yönetimindeki OMO’nın hiç bir sorumluğu yokmuş gibi davranarak, sorumluluğu sadece Sayın Bakanlarımıza, Sayın Genel Müdürlerimize havale ederek, üstlendiğiniz görevin hakkını verebildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Başarısızlığınızın, yetersizliğinizin ve kısır kavgalarınızın mesleğimize ve meslektaşlarımıza verdiği zararı başkalarına fatura ederek vebalden kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz?

5- Genç Meslektaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek için hangi projeleri üretip hayata geçirdiniz, hangi çalışmaları yaptınız? Hangi platformlarda bu konuyu gündeme getirdiniz? Yazılı ya da görsel basında, yerel ya da genel hangi toplantıda bu sorunun çözümü için kişisel egolarınızı bir kenara koyup faaliyetler yaptınız?

6- Kurumlarımız mühendis alımları ile ilgili yeterli düzeyde adım atmadı veya atamadı veya Maliye Bakanlığı kadro vermedi diyelim. Sizler bu kurumlarımızda istihdamı artırmak için hakaret etmeden, iftira atmadan 14 yılda kaç defa iyi niyetli olarak derdinizi kimlere anlattınız, kaç kurum ve kuruluşla görüşme sağladınız? Devletin kurum ve kuruluşları ile sürekli çatışma ve muhalefet halindeki bir yönetimin mesleğe ve meslektaşlara ne gibi faydası olacağını düşünerek ısrarla bu politikaya devam ediyorsunuz? Asıl olan egoların tatmini, kişisel hırslar, hizipçi yaklaşımlar mı, yoksa genç meslektaşların iş sürekliliği kaygısından, yarınlarının ve geçimlerinin telaşından kurtulması için ciddi, uyumlu, pozitif yaklaşım içinde, dertlerini dert edinerek çözüm odaklı, benlikten ve bencillikten uzak çalışma mıdır?

7- 14 yıldır iş ve aş bekleyen meslektaşlarımıza kamuda ve özel sektörde, belediyelerde istihdam sağlamak ve mesleğimizle ilgili kamuoyu oluşturmak için, Orman ve Su İşleri Bakanlarımızla, Genel Müdürlerimizle, Belediye Başkanlarımızla, Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM, Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla KAÇ DEFA GÖRÜŞTÜNÜZ?

Bu görüşmeler ve sonuçlarını Kamuoyu ve Meslektaşlarımızla belgeleriyle paylaşacak mısınız?
***
8- Kamuya yeterli sayıda yeni meslek mensubu alımının yapılamamış olması nedeni ile, Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile iyi ilişkiler kurup, kırıp dökmeden, hakaret etmeden mekik diplomasisi yapan Birliğe Çağrı Grubumuzun gayretli ve samimi çalışması sonucu Ormancılık Bürolarından Hizmet Alımı Yoluyla sayıları 800’e ulaşan, inşallah 2018 yılında da 2500 olacak olan meslektaşımızın istihdamına karşı durmanızın ve bu çalışmalara destek vermemenizin nedenleri nelerdir?

9- Meslektaşlarımıza iş alanı oluşturmak adına, Personele Dayalı Hizmet Alımı Yöntemi İle Orman Genel Müdürlüğündeki bu uygulamayı ilk defa hangi yılda kaç kişi İle hangi Bölge Müdürlüğü başlatarak Genç Meslektaşlarımıza iş imkânı sağladı, açıklar mısınız?

10- Sizlerin bu uygulamayı iptal ettirmek için suç duyurularınız veya kuruma itirazlarınız olmuş mudur?

11- 2014 yılına kadar personel çalıştırma şeklinde gelen uygulamayı iptal ettirmemiş olsaydınız, Bugün Taşerona Kadro Kapsamında 1500 mühendise kadro alınmış olacaktı. Sayenizde mağdur olan Meslek Mensuplarımızın bu hak kaybına sebep oluşunuzu nasıl izah edeceksiniz? Müsebbibi olduğunuz sonuç için binlerce genç meslektaştan ÖZÜR dileyecek misiniz?

12-Orman Mühendisleri Odası Şube Seçimlerinde Seçimleri Birliğe Çağrı listelerinden kazanan meslektaşlarımızın kanuni hakları olan temsil ve oda vize onay Yetkilerini onlardan alarak seçime sizlerin listelerinden girerek seçimi kaybetmiş kişileri yetkili kıldınız. Bu haksız ve etik olmayan uygulamanız için Birliğe Çağrı Grubumuz ve meslektaşlarımızdan ne zaman ÖZÜR dileyeceksiniz?

13- Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüklerimizin her uygulamasına sürekli muhalefet ederek ve bunu genel yönetim anlayışınız haline getirerek meslektaşlarımızın sorunlarını çözme makamları ile görüşemeyecek duruma Odamızı getirip meslektaşlarımızın ikili görüşmelerle çözülebilecek onlarca sıkıntısına SEBEP olduğunuz için vicdanen rahatsızlık duyuyor musunuz? Kul Hakkı’na girdiğinizin farkında mısınız?

14- Hizmet alımı kapsamında çalışan meslek mensuplarımızın “Taşerona Kadro Kapsamı” içerisine alınabilmesi için hangi kurumlarla ve kuruluşlarla görüştünüz? Bu imkândan genç meslektaş kardeşlerimizin faydalanabilmesi için nerede, kimlerle görüşmeler yaptınız? Bunu kendinize dert edinip hangi kapıları tekrar tekrar çaldınız ya da meslektaşlarımızın ve “Birliğe Çağrı” Grubumuzun çırpınışlarını görmeyerek sıcak koltuklarınızda sadece seyirci kaldığınız için pişmanlığınız var mı?

***
15- Serbest Meslek Mensuplarımıza bu güne kadar herhangi bir ceza verdiniz mi? Verdi iseniz hangi firmalara, hangi konularda, hangi cezaları verdiniz?

16- Kendi menfaatleriniz dışında 14 Yılda Mesleğimizin tanıtımı, daha iyi noktalara taşınması, Ormancılık algısının oluşması ve gelişimi, OMO adının ve yaptığı işlerin bilinirliği, işlevselliğinin artırımı için hangi projeleri ortaya koydunuz? Kamuda çalışan meslek mensuplarımızın sorunlarının çözümü için hangi çalışmaları hayata geçirdiniz? Meslektaşlarımızın bugüne kadar hangi sosyal ve özlük haklarının mücadelesini verdiniz ve neyi başardınız?

17- Odanın ve Meslektaşlarımızın yararlanma hakkı olan Rixos Otelde bugüne kadar kaç toplantı yaptınız? Kapalı kapılar ardında yapılan ve içeriği sadece tarafınızca malum olan bu toplantılarda alınan kararları meslektaşlarımıza açıklayacak mısınız?

***
18-Rixos Otelinin imkânlarını meslek mensubu dışında odaya üye olmayanlara kullandırdınız mı?

19- Kullandırdı iseniz bu isimleri Kamuoyu ve Meslektaşlarımıza açıklar mısınız?

20- 14 yıldır Rixos Otelde konaklayanları Web sitenizde şeffaf olarak ilan edecek cesareti gösterebilecek misiniz?

21- 14 yıldır OMO yönetiminde bulunduğunuz süre zarfında yurtdışına Oda Yöneticilerinden kimleri, hangi ülkelere, hangi amaçlarla gönderdiniz?

***
22- Yapılan yurtdışı seyahatlerinin sonucunda artan bilgi ve görgünüz ile mesleğimize, yönetime ve yönetim anlayışına hangi yenilikleri kattınız?

23- OMO’nın imkânları ile yaptığınız bu seyahatler neticesinde meslektaşlarımızın kaçının istihdamına çare olduğunuzu açıklar mısınız?

***
24- 2013 Yılındaki “Gezi Olaylarında” Devletimizin bekasına göz dikenlerin yanında yer alan açıklamalarınız oldu mu? Bunlara destek verdiniz mi? Verdi iseniz desteğinizin mahiyetini, sebebini ve bunun mali boyutunu açıklayabilir misiniz?

25- Yönetimde bulunduğunuz 14 Yıldır emekli meslek mensubu büyüklerimiz için neler yaptınız?

26-Seçimlerin takvimini web sayfasında ilan etmeyerek ne yapmak istiyorsunuz? Şube seçim listelerinde kişilerin talepleri olmadan nakiller yapmanızı hangi etik kurallara sığdırıyorsunuz?

27- Bu soruları önce kendi vicdanlarınıza sorup cevapladıktan sonra hâlâ 2 yıl daha meslektaşlarımızdan yetki talep edecek misiniz? Ya da “mesleğimizin geleceği karardı, biz bu işi beceremedik, meslektaşlarımızın emanetine sahip çıkamadık.” deyip helallik isteyerek meslektaşlarımızdan da özür dileyerek onurlu ve İlkeli bir şekilde ayrılacak mısınız?

“Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz”

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

OMO BİRLİĞE ÇAĞRI GRUBU MYK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here